Tēmu izklāsts

 • Vispārēji

  Latvijas nacionālajā papildinājumā jūs atradīsiet detalizētu izklāstu par to, kā šīs valsts likumdošanā tiek risināti galvenie ētiskie un juridiskie jautājumi, kas rodas saistībā ar pētījumiem, kur iesaistīti cilvēki. No vienas puses, šis papildinājums ietver sīku tematisku likumdošanas aprakstu, bet, no otras puses sniedz piekļuvi visiem likumiem un reglamentējošajiem noteikumiem, kas piemēroti šajā valstī. Dokumenti ir pieejami tiešsaistē, kas ved uz oficiālām likumdošanas lapām.

  Latvijas nacionālais papildinājums ir paredzēts ikvienam kam ir vai nu saistība, avi arī interese par pētījuma subjektu aizsardzību šajā valstī.

  Mērķi: šis papildinājums piedāvā:

  • Pārskatu par valsts tiesisko regulējumu un noteikumiem, kas attiecas uz pētījumiem, kuros iesaistīti cilvēki, šajā valstī.
  • Izpratni par to, kā pamatprincipi, kas aplūkoti visos TRREE moduļos, ir iestrādāti attiecīgās valsts tiesību aktos.
  • Tiešu piekļuvi galvenajiem likumdošanas aktiem, kas attiecas uz ētiskā izvērtējuma būtiskākajiem elementiem, kas izstrādāti balstoties uz TRREE moduļa principiem.

  Šis valsts papildinājums ir brīvi pieejams bez reģistrēšanās. Tie, kurus interesē TRREE apmācībā tiek aicināti reģistrēties TRREE atbilstoši mājas lapā atrodamajām instrukcijām.

  Latvijas nacionālo papildinājumu ir izvērtējusi un apstiprinājusi Latvijas Centrālā medicīnas ētikas komiteja.

  • Supported by

   EurecnetSeventh Framework Programme