Temos struktūra

 • Bendra

  Šiame nacionaliniame priede South Africa, jūs rasite išsamų aprašymą, kaip etiniai ir teisiniai klausimai, kylantys atliekant mokslinius tyrimus su žmonėmis, reguliuojami nacionaliniuose teisės aktuose ir kituose dokumentuose. Šiame priede išsamiai aprašyta teisinė sistema ir pateikiama tiesioginė nuoroda į teisines ir kitas nuostatas, taikomas šioje šalyje. Dokumentai yra prieinami naudojant hipersaito funkciją arba PDF formatu.

  Nacionalinis priedas South Africa skirtas visiems, kurie įtraukti ar domisi asmenų, dalyvaujančių sveikatos moksliniuose tyrimuose, apsauga šioje šalyje.

  Tikslai: peržiūrėję šį priedą asmenys:

  • Bus susipažinę su nacionaliniu mokslinių tyrimų su žmonėmis teisiniu reguliavimu tam tikroje šalyje.
  • Supras, kaip visuose TRREE moduliuose aptarti principai taikomi tam tikros šalies nacionaliniuose teisės aktuose.
  • Turės prieigą prie atitinkamų šalies įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pagrindinius etinės priežiūros elementus.

  Šiame nacionaliniame priede pateikiamas testas, į kurį atsakant, asmuo turi prisiregistruoti.

  Sertifikatas yra išduodamas, jei asmuo pirmuoju bandymu (pirmuoju paspaudimu) teisingai atsako į 70 % klausimų . Registracija taip pat suteikia prieigą prie visų TRREE mokymo programų.

 • Quiz

  • South-African Quiz Pamoka
   Apribota Negalima, nebent bet kuris iš:
   • Jūsų Šalis yra ZA
   • Jūsų Other countries of interestyra ZA
 • Sponsored By: