TRREE news

TRREE training program available in Polish with the Support of EURECNET

TRREE training program available in Polish with the Support of EURECNET

by TRREE Team -
Number of replies: 0

TRREE training program available in Polish with the Support of EURECNET

Dear Participants, Partners, and Collaborators,

With support of EUREC and the dedicated work of Dr. Marek Czarkowski, its active representative in Poland, TRREE is happy to announce that most of its training modules (Introduction to Ethics, Research Ethics Evaluation, Informed Consent and GCP) is now available in Polish.

This new and unique opportunity for Polish researchers and RECs members to be trained in their own language would not have been possible without the help of EURECNET, the European Network of Research Ethics Committees. We wish to thank them for this.

A special word should also be said about the engagement of Dr. Marek Czarkowski in directing the all process, making sure that the Polish version meets the standards of quality of the other versions. This has been a difficult task, but Dr. Czarkowski faced the challenge. Thank you for your valuable help.

We only hope that TRREE will become now a useful tool for all those involved or interested in the ethics of health research in Poland. We are also motivated to develop the Polish version with more information and tools available in Polish. Do not hesitate to contact us with your suggestion and keep an eye on TRREE to see the improvements.

Looking forward to see you soon on TRREE

Best, Cordialement,

Dominique Sprumont
Coordinateur TRREE Coordinator

Informacja na temat TRREE – programu edukacyjnego dostępnego w języku polskim i przygotowanego dzięki pomocy EURECNETu

Szanowni Uczestnicy Kursu i Współpracownicy,

TRREE ma zaszczyt poinformować, że większość kursów (Wprowadzenie do etyki badań naukowych, Etyczna ocena projektów badań naukowych, Świadoma zgoda i Dobra Praktyka Kliniczna) jest obecnie dostępna w polskiej wersji językowej. Stało się to możliwe dzięki pomocy Europejskiego Stowarzyszenia Komisji Bioetycznych (EUREC) oraz zaangażowaniu dr Marka Czarkowskiego, członka EUREC reprezentującego Polskę.

Ta nowa i wyjątkowa metoda szkolenia przeznaczona dla polskich badaczy i członków komisji bioetycznych została zrealizowana dzięki Europejskiej Sieci Komisji Bioetycznych - EURECNET. Pragniemy podziękować za tę pomoc.

Słowa uznania kieruję także do dr Marka Czarkowskiego, za jego zaangażowanie w kierowaniu tym zadaniem i zapewnienie jednakowego standardu jakości w stosunku do innych wersji językowych. Było to zadanie trudne, ale zostało zrealizowane. Dziękuję za Twój cenny wkład pracy.

Mam nadzieję, że TRREE okaże się użytecznym narzędziem dla tych wszystkich osób w Polsce, które zajmują się lub są zainteresowane etyką naukowych badań medycznych. Będziemy także doskonalić polską wersję językową zwiększając ilość informacji oraz udostępniając nowe narzędzia. Zachęcam do przekazywania opinii oraz śledzenia zmian i udoskonaleń TRREE.

Do zobaczenia na stronach TRREE,

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Dominique Sprumont
Koordynator TRREE

EurecnetSeventh Framework Programme