TRREE news

New recognition for TRREE by the Polish Chamber of Physicians & Dentists

New recognition for TRREE by the Polish Chamber of Physicians & Dentists

by TRREE Team -
Number of replies: 0

Dear Participants, Partners, and Collaborators,

TRREE is happy to announce that our training program was formally acknowledged by the Polish Chamber of Physicians & Dentists. In addition physicians and dentists who will finish one of the translated into Polish Modules (Introduction to research, Research ethics evaluation, Informed consent or Good Clinical Practice) will obtain 6 educational points from the Centre for Professional Development of the Polish Chamber of Physicians and Dentists.

Best, Cordialement,

Dominique Sprumont
Coordinateur TRREE Coordinator

Drodzy Uczestnicy, Partnerzy i Współpracownicy

Miło nam poinformować, że kurs TRREE został akredytowany przez Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej. Dodatkowo lekarze i lekarze dentyści, którzy ukończą przynajmniej jeden z 4 dostępnych w języku polskim modułów sa uprawnieni do otrzymania punktów edukacyjnych nadawanych przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej. Za ukończenie każdego z 4 modułów przysługuje 6 punktów edukacyjnych.

Best, Cordialement,

Dominique Sprumont
Coordinateur TRREE Coordinator