Nuorodos

ĮSTATYMAI

POĮSTATYMINIAI TEISĖS AKTAI

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. 320 „Dėl Geros klinikinės praktikos taisyklių“
  (Žin., 1998, Nr. 57-1608)  (Žin., 2006, Nr. 125-4768
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. V-435 „Dėl Pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimų ir leidimų atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą išdavimo, tyrimų atlikimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“
  (Žin., 2006, Nr. 62-2292)  (Žin., 2009, Nr. 43-1693)  (Žin., 2010, Nr. 108-5566)  (Žin., 2011, Nr. 33-1569)  (Žin., 2011, Nr. 96-4524
 • Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. V-2 „Dėl Leidimų atlikti biomedicininį tyrimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
  (Žin., 2008, Nr.: 6-225)  (Žin., 2010, Nr. 55-2706)  (Žin., 2011, Nr. 33-1570)  (Žin., 2011, Nr. 67-3184
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. V-95 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 31:2008 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ patvirtinimo“
  (Žin., 2008, Nr. 22-819
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“
  (Žin., 2002, Nr. 11-388)  (Žin., 2003, Nr. 90-4080)  (Žin., 2011, Nr. 130-6193
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-1078 „Dėl regioninių biomedicininių tyrimų etikos komitetų veiklos teritorinių ribų nustatymo“
  (Žin., 2008, Nr.: 4-149
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. V-895 „Dėl Lietuvos bioetikos komiteto nuostatų patvirtinimo“
  (Žin., 2009, Nr.: 132-5769)  (Žin., 2010, Nr. 150-7677)  (Žin., 2011, Nr. 33-1568
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr.155 „Dėl Geros laboratorinės praktikos (GLP) taisyklių neklinikinių (eksperimentinių) laboratorijų tyrimams“
  (Žin., 1999, Nr. 35-1053
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr.745 „Dėl Pagrindinių tyrėjų ir biomedicininių tyrimų užsakovų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“
  (Žin., 2000, Nr.: 110-3550)  (Žin., 2011, Nr. 18-866)  (Žin., 2012, Nr. 11-478
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. 677 „Dėl Išlaidų, kurias tiriamieji patyrė dėl biomedicininio tyrimo, apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“
  (Žin., 2000, Nr.: 103-3269
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. 612/564/411 „Dėl Geros laboratorinės praktikos principų bei geros laboratorinės praktikos principų laikymosi kontrolės ir įvertinimo tvarkos patvirtinimo“
  (Žin., 2001, Nr. 102-3643)  (Žin., 2004, Nr. 152-5561
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. V-1128 „Dėl Vaistinių preparatų reklamos taisyklių patvirtinimo“
  (Žin., 2007, Nr. 2-98)  (Žin., 2009, Nr. 12-488)  (Žin., 2009, Nr. 72-2950)  (Žin., 2010, Nr. 113-5801)  (Žin., 2011, Nr. 51-2484)  (Žin., 2011, Nr. 102-4792)  (Žin., 2012, Nr. 116-5886)  (Žin., 2013, Nr. 9-378
 • Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. B1-870 „Dėl Lietuvos bandomųjų gyvūnų naudojimo etikos komisijos prie Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“
  (Žin., 2012, Nr. 130-6597.) (Žin., 2013, Nr.49-2470)
 • Lietuvos bioetikos komiteto pirmininko 2007 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. V 8 „Dėl Lietuvos bioetikos komiteto biomedicininių tyrimų ekspertų grupės darbo reglamento patvirtinimo“
  (Žin., 2008, Nr. 24-893
 • Lietuvos bioetikos komiteto pirmininko 2010 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. V-14 „Dėl Reikalavimų biomedicininio tyrimo protokolui ir jo santraukai, Asmens informavimo ir informuoto asmens sutikimo formai ir tyrėjo gyvenimo aprašymui patvirtinimo“
  (Žin., 2010, Nr. 132-6752
 • Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus 2011 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. V-28 „Dėl biomedicininių tyrimų, kurių objektas yra medicinos dokumentai, atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
  (Žin., 2011, Nr.: 98-4651
 • Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus 2012 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. V-19 „Dėl Biomedicininių tyrimų etinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“
  (Žin., 2012, Nr. 126-6355) (Žin., 2013, Nr. 14-715
 • Vilniaus universiteto Senato komisijos 2008 m. rugsėjo 11 d. nutarimas Nr. SK-2008-10 „Dėl Vilniaus regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto nuostatų patvirtinimo“
  (Skelbta Lietuvos bioetikos komiteto interneto svetainėje
 • Kauno medicinos universiteto rektoriaus 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. V-278 „Dėl Kauno regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto nuostatų patvirtinimo“
  (Skelbta Lietuvos bioetikos komiteto interneto svetainėje)
 • Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 1A-396 , Dėl Paraiškos leidimui atlikti žmonėms skirtų vaistinių preparatų klinikinį tyrimą gauti, pranešimo apie esmines pataisas ir tyrimo pabaigos deklaracijos pateikimo tvarkos“
  (Žin., 2006, Nr. 81-3241

REKOMENDACIJOS

TARPTAUTINIAI DOKUMENTAI

For reference purposes only – documents should not be considered official versions / Pour consultation seulement – ces documents n’ont pas de valeur officielle

Paskutinį kartą modifikuota: Pirmadienis, 2013 spalio 21, 23:13