Apie TRREE

TRREE – tai mokslinių tyrimų etinio vertinimo mokomoji medžiaga ir informacijos ištekliai (angl. Training and Resources in Research Ethics Evaluation).

TRREE projektui vadovauja konsorciumas, kurį sudaro suinteresuoti asmenys iš Šiaurės ir Pietų šalių. Jo tikslas – suteikti bazinį mokymą ugdant gebėjimus sveikatos mokslinių tyrimų su žmonėmis etikos klausimais, kad moksliniai tyrimai atitiktų aukščiausius etikos standartus ir užtikrintų tiriamųjų gerovę. TRREE projektas pirmiausia šio tikslo siekia rengdamas mokymo programą kartu su vietiniais bendradarbiais. Šiame pradiniame etape TRREE didžiausią dėmesį skyrė Afrikos šalių poreikiams, tačiau jais neapsiribojo.

TRREE suteikia nemokamą prieigą prie:

  • el. mokymo: nuotolinės mokslinių tyrimų etinio vertinimo mokymo programos ir sertifikavimo
  • el. išteklių: bendros interneto svetainės, kurioje pateikiami tarptautinių, regioninių ir nacionalinių teisės aktų šaltiniai

TRREE mokymo medžiaga šiuo metu pateikiama anglų [EN], prancūzų [FR], vokiečių [DE],portugalų [PT] ir lietuvių [LT] kalbomis.

El. mokymo programa paremta tarptautiniu mastu pripažintais etikos principais ir teisės normomis. Programoje aptariamos mažas ir vidutines pajamas gaunančioms šalims, daugiausia Afrikos šalims, aktualios vietinės problemos ir perspektyvos, kurios yra svarbios visiems, privalantiems užtikrinti mokslinių tyrimų dalyvių apsaugą ir taikyti aukščiausius etikos standartus.

Besitęsiantis šios programos kūrimas skatino partnerius mokytis vieniems iš kitų, bendradarbiauti ir stiprino jų gebėjimus.

Tikslai

Pagrindiniai trys TRREE projekto tikslai:

  • Pirma, gerinti žinias ir praktinius įgūdžius tų, kurie administruoja ir atlieka etinį vertinimą ir dalyvauja bendradarbiaujant mokslinių tyrimų srityje.
  • Antra, skatinti tęstinį bendradarbiavimą su partneriais iš Afrikos ir kitų mažas ir vidutines pajamas gaunančių šalių ir tarp pačių partnerių.
  • Trečia, sukurti informacijos išteklius, kurie paskatintų žinių sklaidą Šiaurės-Pietų partnerystėje. Visa tai sustiprins mokslinių tyrimų etinio vertinimo gebėjimus Afrikos, Europos ir kitose projekte dalyvaujančiose šalyse.

Metodai

Pagrindinis šių mokymo modulių tikslas yra suteikti mokymo ir informacijos išteklius tiems, kurie turi užtikrinti asmenų ir bendruomenių, kurios įtraukiamos į sveikatos mokslinius tyrimus, teises ir interesus. Mokomoji medžiaga gali būti naudinga ir tiems, kurie įtraukti į bendradarbiavimu paremtus mokslinius tyrimus su žmonėmis, įskaitant gydytojus –tyrėjus, kitus mokslininkus, studentus, tyrimų etikos komitetus ir reguliuojančias institucijas.

Modulių pagrindas – gerai žinomi tyrimų etikos principai, įtvirtinti tokiuose dokumentuose kaip Helsinkio deklaracija. Tyrimų etika remiasi bendrosiomis žmogaus teisėmis, įtvirtintomis 1948 m. Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, 1989 m. Vaiko teisių konvencijoje ir kituose tarptautiniuose žmogaus teisių dokumentuose. Tyrimai su žmonėmis galimai naudingi, tačiau taip pat dažnai kelia riziką. Didžiausia tyrimo rizika tenka tyrimo dalyviams. Todėl svarbu užtikrinti, kad būtų gerbiami jų interesai ir apsaugota jų gerovė. Tam reikalingas daugelio suinteresuotų asmenų bendradarbiavimas.

Šiame kontekste už tyrimo dalyvių saugumą ir gerovę pirmiausia yra atsakingi tyrėjai. Šios pareigos tyrėjai privalo laikytis rengdami protokolus, atlikdami tyrimus su žmonėmis ir elgdamiesi sąžiningai. Tyrimų etikos komitetų (REKų) atliekamas tyrimų etikos vertinimas taip pat nukreiptas į tyrimo dalyvių apsaugą. Užtikrinant tinkamą tyrimo dalyvių apsaugą ir kartu pernelyg neribojant galimai perspektyvių sveikatos tyrimų, būtina vadovautis vietinėmis ir tarptautinėmis rekomendacijomis, kritiniu vertinimu ir mąstymu.

Universal Human Rights

Auditorija

TRREE suteikia mokymo ir informacijos išteklius, kurie gali būti naudingi visiems, privalantiems užtikrinti moksliniuose tyrimuose dalyvaujančių žmonių interesų apsaugą ir gerovę bei aukščiausių etikos standartų laikymąsi. Nors kai kurie moduliai labiau skirti tam tikram specifiniam tyrimų etikos komitetų narių ar mokslinių tyrimų komandos (įskaitant tyrėjus, slaugytojus ar tyrimų koordinatorius) mokymo poreikiams, jie atviri visiems ir gali būti įdomūs sveikatos srities vykdomosios valdžios institucijoms, mokslinius tyrimus finansuojančioms organizacijoms ir universitetams, taip pat politinėms institucijoms, pacientams ir žiniasklaidai.

Sertifikatas

1, 2 ir 3 modulyje prie mokymo medžiagos pateikiami klausimai. Dalyviai, norėdami pereiti prie kitos modulio dalies, turi teisingai atsakyti į klausimą.

Kiekvieno modulio pabaigoje kiekvienam dalyviui pirmuoju paspaudimu (pirmuoju bandymu) teisingai atsakiusiam į 70 % klausimų, suteikiamas sertifikatas.

TRREE sertifikatus oficialiai pripažįsta šios organizacijos:

Fédération des médecins suisses FMH Formation postgraduée nationale FPH

Autorių teisės

© 2009, Dominique Sprumontir Clement Adebamowo, Jérôme Ateudjieu, Cédric Baume, Charles Becker, Marie-Charlotte Bouësseau, Ogobara Doumbo, Marie Hirtle, Joyce Ikingura, Wen Kilama, Dirk Lanzerath, Sébastien Lormeau, PeterNdumbe, Alassane Niaré, Aceme Nyika, Jean-François Perret, Marcel Tanner, Douglas Wassenaar, John R. Williams

Atsakomybės apribojimas

Teisės aktų tekstai ir dokumentai pateikiami tik nuorodų tikslais – dokumentai neturėtų būti laikomi oficialiomis versijomis

PADĖKA

TRREE komanda už pagalbą nuoširdžiai dėkoja šiems žmonėms:

Administracinė pagalba:
  • Dominique Mengisen (Šveicarija)
  • Rolf Klappert (Šveicarija)
Grafinis dizainas
  • Pixailes Design Graphique (Kanada)
  • Hughes Richartzagen (Belgija)
  • Valérie Seydoux (Šveicarija)

Taip pat visiems tiems, kurie prisidėjo prie poreikio vertinimo ir šios mokymo programos projekto rengimo, ypač Malio, Kamerūno, Tanzanijos ir Šveicarijos tyrimų etikos komitetų pirmininkams ir nariams.

Interneto svetainę palaiko:

Moodle

© 1999, MartinDougiamasunderthe GNU GPL.

IT konsultavimas, tinklalapio kūrimas ir palaikymas:

Meridium

Meridium Technologies (Kanada)
Paskutinį kartą modifikuota: Antradienis, 2023 gruodžio 12, 10:33