Despre TRREE

TRREE provine de la Training and Resources in Research Ethics Evaluation (Training și resurse în evaluarea etică a cercetării).

TRREE este condus de un consorțiu format din parteneri din țări nordice și sudice. Acest program are ca scop oferirea training-ului de bază și construirea de capacități în etica cercetării biomedicale, în așa fel încât aceasta să se desfășoare conform celor mai înalte standard etice și să promoveze starea de bine a participanților. TRREE realizează acest obiectiv în primul rând prin dezvoltarea unui program de training cu colaboratori locali. În stadiile sale inițiale, TRREE s-a axat în principal, dar nu exclusiv, pe nevoile țărilor africane.

TRREE asigură accesul liber la:

  • e-learning: un program de învățare la distanță și certificare în evaluarea etică a cercetării
  • e- resurse: un web-site participativ ce conție resurse (reglementări și politici) internaționale, regionale și naționale.

Materialul didactic oferit de TRREE este în prezent disponibil în limbile engleză [EN], franceză [FR], germană [DE] și portugheză [PT].

Programul de e-learning este bazat pe principiile și reglementările etice recunoscute internațional. Acest program integrează aspecte și perspective locale din țări cu venit mic și mediu, în special din țări africane, cu relevanță pentru toți cei care trebuie să asigure protecția participanților la cercetare și care promovează cele mai înalte standarde etice.

Dezvoltarea continuă a acestui program promovează co-învățarea, colaborarea și construirea de capacități între parteneri.

Obiective

TRREE are trei obiective generale:

  • Primul, să îmbunătățească cunoștințele și abilitățile practice ale celor implicați în managementul și realizarea evaluării etice și a parteneriatelor în cercetare.
  • Al doilea, să creeze un proces participativ care permite stabilirea parteneriatelor de lungă durată cu și între parteneri africani precum și cu parteneri din alte țări cu venit mic și mediu.
  • Al treilea, să creeze o resursă care va facilita diseminarea de cunoștințe în parteneriatul Nord-Sud. În general, aceasta va întări capacitățile de evaluare etică a cercetării în țări africane, europene și în alte țări participante.

Abordare

Scopul principal al acestor module este de a furniza training și resurse celor care asigură protecția drepturilor și intereselor persoanelor și comunităților care participă în cercetarea biomedicală. Materialul de training este creat pentru toți cei implicați în cercetarea pe ființe umane, inclusiv medici-investigatori și alți cercetători, studenți, comitete de etică a cercetării și autorități de reglementare.

Modulele au la bază principiile eticii cercetării, așa cum sunt ele prevăzute în documente precum Declarația de la Helsinki. Etica cercetării operează în cadrul creat de drepturile universale ale omului prevăzute în Declarația Universală a Drepturilor Omului (1948), Convenția privind Drepturile Copilului (1989) și alte instrumente internaționale din domeniul drepturilor omului. Cercetarea pe ființe umane implică adesea riscuri precum și potențiale beneficii. Riscurile cercetării vizează în special participanții la cercetare. Așadar, este important să se asigure că interesele acestora sunt respectate și starea lor de bine este protejată. Mai mulți actori trebuie să colaboreze pentru realizarea acestui deziderat.

Cercetătorii au principala responsabilitate pentru siguranța și starea de bine a participanților la cercetare. Cercetătorii își îndeplinesc această responsabilitate în timpul elaborării protocoalelor de cercetare, a efectuării propriu-zise a cercetării ce implică ființe umane și acționând cu integritate. Procesul de evaluare etică a cercetării de către Comitetele de Etică a Cercetării este, de asemenea, direcționată spre protejarea participanților la cercetare. Asigurarea protecției adecvate a participanților la cercetare, fără a limita nejustificat cercetările biomedicale potențial promițătoare, necesită cunoașterea ghidurilor locale și internaționale precum și evaluarea și gândirea critică.

Universal Human Rights

Audiență

TRREE furnizează training și resurse relevante pentru activitatea celor care trebuie să asigure atât protejarea intereselor și a stării de bine a persoanelor care participă în cercetare, cât și promovarea celor mai înalte standarde etice. În timp ce unele module se focusează pe nevoile mai specifice de training ale membrilor comitetelor de etică a cercetării sau ale membrilor echipelor de cercetare ce includ investigatorii, asistentele medicale sau coordonatorii de studii, training-ul este deschis tuturor și poate fi de interes pentru autoritățile din domeniul sănătății, agențiile finanțatoare și universități, precum și autoritățile politice, pacienți și media.

Certificat

Modulele 1, 2, și 3 conțin întrebări referitoare la materialul de training. Participanții trebuie să ofere răspunsurile corecte pentru a putea trece la următoarea secțiune a modulului.

La sfârșitul fiecărui modul, participanții care răspund corect la 70% dintre întrebări la primul click (prima încercare) primesc un certificat.

Certificatele TRREE sunt recunoscute formal de către următoarele organizații:

Fédération des médecins suisses FMH Formation postgraduée nationale FPH

Copyright

© 2009, Dominique Sprumont & Clement Adebamowo, Jérôme Ateudjieu, Cédric Baume, Charles Becker, Marie-Charlotte Bouësseau, Ogobara Doumbo, Marie Hirtle, Joyce Ikingura, Wen Kilama, Dirk Lanzerath, Sébastien Lormeau, Peter Ndumbe, Alassane Niaré, Aceme Nyika, Jean-François Perret, Marcel Tanner, Douglas Wassenaar, John R. Williams

Justificare

Textele legale și reglementările sunt furnizate doar sub formă de referințe- documentele nu trebuie să fie considerate versiuni oficiale.

MULȚUMIRI

Echipa TRREE dorește să adreseze mulțumiri călduroase următoarelor persoane pentru sprijinul acordat:

Suport administrativ

  • Dominique Mengisen (Elveția)
  • Rolf Klappert (Elveția)

Design grafic

  • Pixailes Design Graphique (Canada)
  • Hughes Richartzagen (Belgia)
  • Valérie Seydoux (Elveția)

De asemenea, dorește să mulțumească tuturor persoanelor care au contribuit la evaluarea nevoilor și la elaborarea acestui program de training, în special președinților și membrilor comitetelor de etică a cercetării din Mali, Camerun, Tanzania și Elveția.

Acest website este administrat de:

Moodle

© 1999 onwards, Martin Dougiamas sub egida GNU GPL.Consultant IT, proiectare și găzduire pagină Internet:

Meridium

Meridium Technologies (Canada)
Ultima modificare: marți, 12 decembrie 2023, 10:33